Editörden

Editörden

Turk J Child Adolesc Ment Health 2022;29(2):0-0

Değerli Meslektaşlarım ve Alanımızın Kıymetli Profesyonelleri,

Dergimizin doyurucu bir bilimsel içerik ile çocuk ve gençlerin güncel ruhsal sorunlarının değerlendirilmesi ve tedavisine katkı vermeyi amaçlayan yeni bir sayısı ile karşınızdayız. Bu sayımız kimlik oluşumu açısından önem taşıyan ancak ruhsal bozuklukların başlangıcı açısından da önemli bir risk dönemi olan ergenlik döneminde alkol ve madde kullanımı için riskler ve koruyucu etkenleri değerlendiren bir gözden geçirme ile başlamaktadır. Ergen madde kullanımına yatkınlık ve direncin ruhsal- toplumsal, ailesel ve nörobiyolojik yönlerini ele alan bu gözden geçirme ve sonuçlarının klinik uygulamalara katkı sağlayacağını umuyoruz. Ruhsal sağlık, esenlik ve sorunların gelişimi için önem taşıyan ergenlik dönemi, güncel sayımızda üç araştırma ile değerlendirilmiştir. Bu çalışmalardan birinde sağlık tedbiri nedeniyle takip edilen çocuk ve ergenlerin özellikleri, diğerinde bilişsel odaklı psiko-eğitim programının ergenlerde kaygı düzeyi ve bilişsel çarpıtmalara etkisi, sonuncusunda ise arkadaş ilişkilerinde ilişkisel saldırganlığın belirlenmesi için kullanılabilecek bir ölçeğin ergenler için uyarlanması ele alınmıştır. Çocuk ve ergenlerin kişiler arası ilişkileri saldırganlık dışında diğer sorunlu davranışlardan da etkilenebilmektedir. Bu sayımızda yer alan diğer bir gözden geçirmede de kişiler arası ilişkilerde sorun yaşayan çocuk ve ergenlere uygulanabilecek iş birliğine dayalı ve proaktif çözümleri içeren bir girişim modeli tanıtılmaktadır. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuklarda tedavi uyumunu etkileyen faktörler, Adana iline hizmet veren bir çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniğinin altı yıllık başvuru verilerinin değerlendirilmesi, COVID-19 pandemisinin üçüncü basamak bir tedavi merkezindeki çocuk psikiyatrisi başvurularına etkisi ve bebek yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla kullanılabilecek bir ölçeğin uyarlanma süreci diğer çalışmalar arasında yer almaktadır. Ruhsal bozuklukların fiziksel hastalıklarla birlikte görülebileceği bilinmektedir. Sayımızda yayınlanan iki olgu sunumunun bu durumların tanınması ve yönetimine katkı sağlayacağı umulmaktadır.

Dergimize ilgi ve talebin zamanla ve gönderilen bilimsel çalışmaların kalitesi ile uyumlu biçimde artması mutluluk vericidir. Bu süreçte katkıları olan tüm yazarlar, hakemler, yardımcı editörler ve editörler kurulu üyelerine teşekkür ediyor, keyifli okumalar diliyorum.

En içten sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Ali Evren TUFAN