Cilt 24, Sayı 2

Temmuz 2017
(1) Editörün Önsözü, (8) Diğer, (1) Haberler, (1) Kongre

Kapak

Kapak Sayfası


Editörün Önsözü

Editörün Önsözü
 • Neslihan İNAL EMİROĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 103-103

Diğer

Çocuklarda Olumsuz Otomatik Düşüncelerin Yaygınlığı ve Olumsuz Otomatik Düşüncelerin Sosyodemografik ve Psikolojik Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi
 • Derya ATALAN ERGİN
 • Emine Gül KAPÇI
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 105-115
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniği Tarafından Özel Eğitime Yönlendirilen Çocukların Ruhsal Şikayetleri ve Klinik Özellikleri
 • Hatice ALTUN
 • Ebru FINDIKLI
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 117-123
Çocuk ve Ergenler İçin Baş Etme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışmaları
 • Mehmet Ali YILDIZ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 125-136
Ergenlerde Algılanan Ebeveynlik Stilleri, Narsisizm, Psikolojik ve Sosyal Uyum
 • Canan PEKER
 • Arzu AYDIN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 137-153
Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Psikopatoloji ve İlişkili Risk Etkenleri
 • Masum ÖZTÜRK
 • Bengisu UZEL TANRIVERDİ
 • Şermin YALIN SAPMAZ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 155-163
Zihinsel Yetersizlik Bulunan Bir Olgunun Holmes-Schımke Sendromu Açısından Değerlendirmesi
 • Erman ESNAFOĞLU
 • Elif YAMAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 165-169
Atipik Antipsikotikler: Güvenilirlik, Tolerabilite ve Kullanımlarına Dair Riskler Konusunda Bir Gözden Geçirme
 • Tuğçe Cansu ÖZÇELİK
 • Ezgi KARAGÖZ
 • Sevay ALŞEN GÜNEY
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 171-187
Tiksinti
 • Sezen KÖSE
 • Burcu ÖZBARAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 189-198

Haberler

27. Ulusal Uluslararası Katılımlı Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi’nin Ardından
 • Meryem Özlem KÜTÜK
 • Gonca ÖZYURT
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 199-200

Kongre

Kongre ve Bilimsel Toplantı Duyuruları
 • İpek PERÇİNEL YAZICI
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 201-201

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler