Cilt 18, Sayı 1

Mart 2011
(6) Diğer

Diğer

Öğrenme Bozukluklarında Ebeveyn Kabulü/Reddi ile İçselleştirme ve Dışsallaştırma Sorunlarının İncelenmesi
 • Petek BATUM
 • Ferhunde ÖKTEM
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 5-19
Yıkıcı Davranış Bozukluğu Olan Çocuklarda Tedavi Seçeneklerinin Değerlendirilmesi: 18 Aylık İzlem Çalışması
 • Eyüp Sabri ERCAN
 • Ayşe KUTLU
 • Sibel DURAK
 • Ülkü AKYOL ARDIÇ
 • Ülkü DENİZ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 21-33
Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ergenlerdeki Flört Kaygısını Yordar Mı?
 • Melek KALKAN
 • Selda KARADENİZ ÖZBEK
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 35-44
Conners Anababa Dereceleme Ölçeği Yenilenmiş Uzun Formu: Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • Sema KANER
 • Şener BÜYÜKÖZTÜRK
 • Elvan İŞERİ
 • Aylin AK
 • Latife ÖZAYDIN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 45-58
Cinsel İstismara Uğrama İddiası ile Başvuran Bir Olgu: Yapay Bozukluk ve Diğer Ayırıcı Tanılar
 • Mehmet ÇOLAK
 • Efser KERİMOĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 59-66
Çocuk Psikiyatrisi Pratiğinde Özürlü Sağlık Kurulu Raporları; 6 Yıllık Ege Üniversitesi Deneyimi
 • Burcu ÖZBARAN
 • Sezen KÖSE
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 67-72

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler